Trafikens grundregle

Vägmärken

Vägmärken finns på flera ställen i läromedlet.

Via knappen Vägmärken på startsidan nås ett index över alla vägmärken, likt ett vägmärkeshäfte. Där är de sorterade i olika vägmärkesgrupper och det går att klicka på dem för läsa om respektive vägmärke.

Defensiv körning

Det finns mycket detaljregler i trafiken. Kan du dessa är det lättare att passera korsningar, välja rätt körfält, väja för rätt trafik, parkera där det är tillåtet och så vidare. Men det finns också grundläggande regler och principer som ska hjälpa dig att lösa alla de situationer som inte är detaljreglerade.

Denna sida tar upp en del av de kunskaper som du behöver känna till tidigt i din utbildning för att kunna bli en bra och säker bilförare.

Grundregel

Den första paragrafen i lagstiftningen som reglerar bestämmelser för alla trafikanter handlar om attityder. När man läser paragrafen är det lätt att känna att man bara har skyldigheter och inga rättigheter. Denna tolkning är korrekt. I och med att vi inte har några rättigheter tvingar lagen oss trafikanter att vara försiktiga.

Lagens sammanfattande ord är:

 • Omsorg och varsamhet.
 • Hänsyn.
 • Inte hindra och störa.

Lagen gäller alla trafikanter och överallt. Allt som inte är väg är enligt lagens mening terräng och även där gäller lagen. De flesta trafikreglerna gäller alltså överallt.

Du som vägtrafikant ska visa all den omsorg och varsamhet som krävs för att det inte ska hända en olycka. Du ska visa så stor hänsyn att ingen blir negativt påverkad av dina handlingar. Du ska inte hindra eller störa någon.

Nedan 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter, Grundbestämmelser, § 1 (Trafikförordning - 1998:1276):

 • För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.
 • En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.
 • En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.
 • En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks.
Defensiv körning

Rätt svar på många problem i trafiken är ofta ”Kör defensivt”. Men det är viktigt att detta svar inte blir till en klyscha för dig. Det gäller för dig att verkligen köra defensivt.

Vad är då defensiv körning? Här är några exempel:

 • Ha gott om tid.
 • Kör med marginaler.
 • Kör tydligt så att andra kan se dina avsikter.
 • Räkna med att andra gör fel.
 • Kör mjukt.
 • Kör tydligt och visa andra att du tänker lämna företräde när du har väjningsplikt eller stopplikt.
 • Ha bra uppsikt, både framåt och bakåt.
 • Var beredd på det oväntade!

Du som förare har ansvar för att göra allt som går för att undvika en olycka. Du kan aldrig skylla på någon annan, du har alltid ett ansvar.

Att köra ett fordon är ingen rättighet där andra ska anpassa sig till dig. Du har alltid ett stort ansvar, även om andra gör "fel" i trafiken.

Planerad körning

Att planera sin körning, sin resa, börjar redan hemma, redan innan du har börjat köra. Ge dig god tid så du undviker att bli stressad.

Under själva körningen ska du titta långt fram och vara beredd på det oväntade. Fundera på dina vägval. Ägna dig åt att "köra". Var koncentrerad, använd inte din mobiltelefon eller annan utrustning som kan distrahera dig.

När du planerat din körning bra har du gott om tid och blir mindre stressad. Du kör därmed säkrare och troligen även miljövänligare.

När planeringen "spricker", tänk på att det är bättre att komma fram lite för sent än inte alls.

Hinder

Att parkera på en trottoar är aldrig tillåtet. Trottoaren är till för fotgängare och glöm inte att det finns fotgängare som behöver ta sig fram med hjälpmedel t ex rullator eller rullstol. Att det då står en bil på trottoaren gör det väldigt besvärligt.

Om någon parkerar så att du inte kan köra förbi på ett normalt sätt får du köra förbi bilen, om så krävs, även på fel sida.

Olika typer av vägar

Vägens olika delar

En väg består av flera delar och för att förstå hur olika trafikregler fungerar bör du känna till de olika begreppen.

Väg

Detta är hela vägen.

Körbana

Detta är den del av vägen som normalt används för trafik med fordon. Cykelbanor, gångbanor, ridvägar samt vägren ingår inte.

Körfält

Detta är den del av vägen som används för färd åt ett håll av fyrhjuliga fordon. Körfältet är oftast utmärkt med vägmarkeringar men det behöver inte vara så. Saknas t ex mittlinje och två fyrhjuliga fordon kan mötas räknas detta som två körfält.

Vägren

Detta är den del av vägen som ligger utanför körbanans kanter.

Börja övningsköra

Starta och stanna

En av de allra första övningarna i en körkortsutbildning är att Starta och stanna. Med detta avses att du ska lära dig grunderna för hur du på ett korrekt sätt startar från en vägkant och börjar köra. Tonvikten ligger på rutiner i hur du ser dig för, använder backspeglarna samt ger tecken.

För att öva effektivt brukar man endast köra iväg och redan efter en kort sträcka stanna igen. Då med tonvikt på att du ska stanna med god uppmärksamhet samt utan onödiga ryck.

Var försiktig, det är stor risk att du bedömer den övriga trafikens hastighet felaktigt och startar med för små marginaler till övrig trafik och därmed kanske i värsta fall blir påkörd.

Byta förare

I början av din utbildning byter du och din lärare ofta plats då läraren kanske t ex vill demonstrera. Kontrollera noga övrig trafik så du inte glömmer av den och orsakar någon olycka.

Krypkörning

Manuell växling

Att krypköra innebär att köra så sakta på ettans växel att du på plan mark reglerar farten med kopplingspedalen. Detta innebär att om du trampar ner kopplingspedalen stannar bilen helt och höjer du kopplingspedalen sätter bilen fart igen.

Automatväxel

Om du kör en automatväxlad bil reglerar du farten i första hand med bromspedalen.

Uppmärksamhet

De allra flesta nybörjare fäster blicken för nära sitt eget fordon. Detta medför att man inte får det synfält man så väl behöver för att kunna köra säkert.

Här är några riktlinjer för att få en bra uppmärksamhet:

 • Rikta blicken långt fram.
 • Håll blicken rörlig.
 • Använd backspeglarna.
Blinkersanvändning

För att trafiken ska fungera bra krävs att du informerar andra om vad du tänker göra genom att köra tydligt och ge tecken.

Vid följande tillfällen är du skyldig att använda blinkers (ge tecken).

När du

 • startar från vägkanten
 • vänder på vägen
 • svänger i en korsning
 • byter körfält
 • flyttar bilen i sidled så mycket att det kan störa övrig trafik.

Lägg märke till att du ska ge tecken när du svänger i en korsning. Du måste alltså ge tecken även när du kör i ett körfält med en körfältspil. Du ska ge tecken till ledning för andra vägtrafikanter, inklusive gående, och ditt tecken får inte missförstås.

Oavsett om du ger tecken eller inte är det alltid ditt ansvar att det inte uppstår någon fara eller händer någon olycka.

Döda vinkeln

Med den döda vinkeln avses det område du har snett bakom dig på vänster och höger sida och som inte syns i bilens backspeglar.

Titta på bilden, den mörka grå ytan visar var den döda vinkeln är på vänster sida när du startar från en vägkant. Du måste vrida på huvudet för att kontrollera den döda vinkeln. Att missa ett fordon i döda vinkeln kan leda till en allvarlig olycka.

Sätt dig gärna i en bil och titta enbart i backspeglarna. Be någon att ställa sig bakom bilen och sedan gå utmed sidorna förbi bilen på ungefär samma avstånd som en bil kör förbi dig.

Du kommer att upptäcka att du inte kan se personen hela tiden. Detta visar enkelt var du har den döda vinkeln.

När du själv är i döda vinkeln

När du passerar ett annat fordon bör du vara särskilt uppmärksam i det område där du vet att du är i den andra förarens döda vinkel.

Tänk på miljön

Tänk på miljön när du övar. När du planerar övningen och läser på vad du ska göra bör du inte ha bilen stående på tomgång.

© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopefile-emptybookcartphone-handsetmap-marker
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram