Turistiskt intressanta mål med mera

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.
Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.
Turistväg
Märket anger en väg eller vägsträckning av turistiskt intresse.
Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.
Turistområde
Symbolen på märket är anpassad till temat för turistområdet. Symbolen kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas.
Världsarv
Märket anger ett av UNESCO beslutat världsarv. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram