Körfält – placering & körfältsbyte
Väjningsregler – körkortsteori
cykelöverfarter & cykelbanor
Olika typer av körfält
Körfält kan anta dessa 2 former:

Markerade: Linjer avskiljer körfälten. Enkelt att se. Detta är den vanligaste typen.
Icke-markerade: Om utrymmet i sidled är tillräckligt stort för att framföra ett fyrhjuligt fordon räknas det också som ett körfält.
Vilket körfält du ska välja
Grundregeln är att du ska välja körfältet längst till höger.

I följande situationer får du dock välja det körfält som är lämpligast för din fortsatta färd:

Minst 2 markerade körfält i din färdriktning och 70 km/h eller lägre hastighetsbegränsning. I detta fall får du även köra om till höger.
Körfälten leder till olika färdmål enligt körfältsvägvisare.
Tab Content #2
Grunden för alla väjningsregler är att ingen har rättigheter i trafiken, utan det enda som finns är gemensamma skyldigheter. Olika perspektiv på samma situation:

”Jag har företräde, eftersom jag kör på en huvudled.”
Tankar på att du har rätt till att ta för dig av något i trafiken är farliga.
”De andra bilarna har väjningsplikt mot mig, eftersom jag kör på en huvudled.”
Bra och trafiksäkert tankesätt.
Väjningsplikt
Väjningsplikt
Väjningsplikt

Släpp fram korsande trafik.
Du ska tydligt visa att du tänker släppa fram medtrafikanterna. Bromsa exempelvis i god tid i stället för skapa osäkerhet genom att tvärnita precis innan korsningen.
Stanna om det krävs, men det är inte ett krav som vid stopplikt.
Stopplikt
Stopplikt
Stopplikt

Samma som väjningsplikt, fast du måste stanna oavsett om du tycker det är nödvändigt eller inte.
Att rulla sakta är inte tillåtet, du måste stå helt stilla (räcker oftast med någon sekund).
Stanna precis innan stopplinjen. Saknas stopplinje, stanna precis innan du kör in på vägen.
Vid kö måste fortfarande varje bil stanna vid stopplinjen. Det är inte tillåtet att ”haka på” när framförvarande kör.
Flervägsstopp innebär att alla anslutande vägar har stopplikt. Lämpligast är att den som först stannade också först kör. Flervägsstopp är mycket ovanliga.
Att bryta mot stopplikten är allvarligt. Det är en av få saker som specifikt nämns i lagtexten under stycket om kriterier för indraget körkort. Du kan alltså bli av med körkortet om du är bekväm och rullar i stället för att stanna!

Play Video
Play
Current TimeÂ0:00
1x
Playback Rate
Fullscreen
Du måste stanna vid stopplinjen. Detta trots att bussen nyss stannat och trots att du bedömer att sikten är god. Är det 100 bilar i kö vid en stoppskylt, måste alla 100 stanna. Ingen får köra utan att ha stannat.

Huvudled
Alla som ska in på huvudleden måste lämna företräde åt trafikanterna på huvudleden.
Märks ut med en huvudledsskylt där den börjar.
Skylten upprepas normalt efter varje korsning, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.
Upphör när ett slutmärke är uppsatt.
Viktigt förtydligande om huvudledsskylten
Huvudled
Märket Huvudled är upprepat efter varje korsning, inte före korsningen.


© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram