Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.
Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.
Post
Märket anger postombud där brev och pakethantering samt frimärksförsäljning erbjuds.
Hjälptelefon
Märkets sätts upp när det finns en hjälptelefon att tillgå. Oftast förekommer detta på motorvägar.
Radiostation för vägtrafikinformation
Märket anger att vägtrafikinformation ges regelbundet i återkommande sändningar som är avsedda att täcka ett större område.
Akutsjukhus
Märket anger ett sjukhus med akutmottagning.
Industriområde
Märket anger ett område för industri eller annan liknande verksamhet.
Järnvägsstation
Märket sätts upp vid en järnvägsstation.
Busstation
Märket anger en busstation som utgör knutpunkt för flera busslinjer.
Flygplats
Märket anger en flygplats med reguljär flygtrafik.
Brandsläckare
Märket sätts upp när det finns en brandsläckare att tillgå.
Handelsområde
Märket anger ett område för handel.
Färja
Märket anger ett färjeläge eller att angivet färdmål kan nås med färja.
Personfärja
Symbolen anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram