Människan och bilen

En viktig faktor

Du som förare är troligen den viktigaste pusselbiten i trafiksäkerhetsarbetet. Med en bra utbildning och förnuftiga beslut minskar du risken att bli inblandad i en trafikolycka.

Glöm inte att dina sinnen är konstruerade för att fungera bäst i låga farter som när du går eller springer.

I detta steg bör du genomföra din Riskutbildning steg 1 som till stor del handlar om "människan".

Människan

Människan är väldigt skör vid en trafikolycka. Det är stora krafter inblandade och vår kropp är inte byggd för att klara av detta.

Olika aktörer samverkar

Samhället lägger stora resurser på att göra vägarna säkrare. Den enskilt viktigaste åtgärden är att försöka sänka "farten". Hastighetsbegränsningar och cirkulationsplatser är två exempel på åtgärder som sänker "farten". Vinsterna är stora. Lägre fart ger mindre skador när olyckan väl händer.

Biltillverkarna har förbättrat bilarna med deformationszoner, krockkuddar och avancerade system för att motverka att bromsarna låser sig, vilket minskar risken för sladd.

Körkortsutbildningen har förändrats. En stor del av utbildningen ägnas åt risker och beteende.

Mobiltelefon & annat som inverkar menligt

Mobilen och bilen

En av grundreglerna i trafiken är att du inte får köra bil om du gör saker som medför att du blir en trafikfara (Trafikförordningen, 3 kapitlet 1 §). Ofta nämns trötthet och påverkan av alkohol som ​något du absolut inte ska kombinera med ​bilkörning.

På senare år har det blivit allt vanligare att förare använder mobiltelefoner och annan utrustning i bilen på ett sätt som gör att man blir en trafikfara.

Mobiltelefon

Att ha en mobiltelefon är idag något alldeles självklart. Det finns, som med allt annat, både för- och nackdelar med hur vi använder mobiltelefonen. Att ha tillgång till en mobiltelefon när man får motorstopp och därmed kan kalla på hjälp är utan tvekan något som är bra. Att använda telefonen under körning kan däremot innebära risker.

Skärpta krav vid användning av kommunikationsutrustning vid färd med motorfordon

I Trafikförordningen regleras hur du som förare får använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, så här står det i lagen:

"Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen."

Förbudet gäller motorfordon, alltså t ex bilar, mopeder, motorcyklar och bussar men inte cyklar.

Förbudet i praktiken

Du får inte sysselsätta dig med aktiviteter som gör att du blir en trafikfara. Det är oftast en kombination av företeelser som gör att du blir trafikfarlig. T ex att du i en komplicerad situation tappar ditt fokus och tar din blick och dina tankar från trafiken. Det är inte osannolikt att detta uppstår om du sänder ett sms eller surfar på en mobiltelefon. Men det kan lika gärna hända när du hanterar en GPS eller är väldigt engagerad i ett samtal på din mobil med handsfree i fel trafiksituation.

Förbudet innebär också att det är olagligt att hålla mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i handen medan du kör.

Trafiksituationen

Trafiksituationen påverkar vår förmåga att köra och hantera en mobiltelefon och liknande utrustning, både vad gäller handhållen och handsfreeutrustning.

Sunt förnuft

En bra förare kan relativt enkelt förstå att vissa saker inte hör ihop med att köra ett fordon. Är du osäker på vad som är lämpligt diskutera då detta med din trafiklärare, handledare eller ta upp frågan på någon lämplig teorilektion.

Att fundera över

Nedan några situationer som du kan fundera över och även diskutera med din handledare eller lärare.

Är jag en trafikfara om jag

 • pratar i mobilen när jag kör på en motorväg med lite trafik?
 • pratar med mina medpassagerare om jag kör?
 • tittar på film i mobilen när den sitter i sitt ställ, samtidigt som jag kör på motorvägen?
 • skickar SMS medan jag kör på en landsväg?
 • letar efter mitt barns napp på golvet medan jag kör i en cirkulationsplats?

Beteende

Beteende

Hur vi beter oss i trafiken är avgörande både för vårt eget och andras liv. Därför är det viktigt att förstå vad som ligger till grund för vårt beteende och aktivt arbeta med det som gör oss till en bättre förare.

Nedan några aspekter som påverkar vårt beteende:

 • Behov - t ex behov av självkontroll eller att bli accepterad av andra
 • Känslor - t ex ilska, rädsla eller välbehag
 • Tankar - t ex vad du tänker kring det du har varit med om
 • Biologi - t ex våra sinnens kapacitet och hur de påverkas av substanser som alkohol.

Exempel: Vi kör för fort om vi tror att det imponerar på gruppen vi vill tillhöra. Om det hela går väl och gruppen är positiv till att vi kör för fort får vi känslor av välbehag. Vi tänker positivt kring händelsen och skapar en attityd (inställning) som troligen gör oss mer benägna att köra för fort igen.

Beteende och attityder går att aktivt påverka genom att ändra känslor eller tankar kring en viss företeelse. Om det handlar om en ny situation kan detta gå lättare än om det är ett beteende eller attityd som vi haft länge och byggt andra attityder på.

När du utbildar dig för att få körkort är det därför viktigt att du tidigt skapar attityd och beteende som gör dig till en bra förare. Under det obligatoriska momentet Riskutbildning del 1 ges möjlighet till diskussion om attityd och beteende i grupp. Se till att du i en seriös grupp får prata igenom svåra situationer som kan uppstå där ditt beteende är avgörande. Du behöver ha en plan för hur du själv ska tänka. Det är inte fel att skriva ner sin plan.

Spänningssökande, nöje och lek

Som förare är det viktigt att reflektera kring varför vi kör bil, inte minst då all bilkörning mer eller mindre påverkar trafiksäkerheten och miljön runt oss. Kör du bil för att du behöver ta dig från hemmet till arbetet? Ser du det som ett nöje där du känner frihet av att resa rike runt med bilen? Ser du bilkörningen mer som en lek där du är ute och sladdar och kör i kapp med andra vid varje trafiksignal? Är det skarpa svängar i höga farter som ger dig kickar och lockar dig till körning?

Om det är lek och kickar som lockar så bör du vara extra vaksam. För vissa av oss människor kan de kickar vi får av spännande situationer vara närmast beroendeframkallande och göra att vi bortser från risker. Det är då avgörande att ändra sitt sätt att tänka. Om du är spänningssökande kanske du kan gå med i en motorklubb och köra fort på racerbana i stället för ute i trafiken?

Grupptryck

Vi människor är sociala varelser och har stort behov av att bli accepterade av andra. Vi påverkas lätt och vår självbild kan ofta uppstå ur hur vi tror att andra uppfattar oss. En grupp av människor påverkar i regel vårt beteende.

Positiv påverkan

Trivs du bra i gruppen och känner dig trygg följer du troligen dina egna instinkter. Det kan till och med vara så att gruppen hjälps åt att påminna varandra när någon är på väg att göra något som kanske inte är så bra.

Negativ påverkan

Är du inte helt bekväm i en grupp kanske du inte vågar visa och göra vad du innerst inne egentligen vill göra. Risken är att du gör vad du tror att de andra skulle göra i din situation. Detta kan innebära att du blir övermodig och kanske till exempel kör för fort trots att du egentligen inte vill detta själv, du gör detta för att bli accepterad av gruppen.

Det krävs mod att säga ifrån

Det krävs mod för att inte påverkas av sina kompisar. Men den som är modigast av alla är nog den som vågar säga ifrån när man känner sig otrygg.

Mognad

Vad som är "mognad" avgörs mycket av det samhälle vi lever i. När en individ får mer erfarenhet tar denna till sig av samhällets normer och gör dem till sina egna.

Moget beteende

Ett exempel på "moget trafikbeteende" innebär att vi hjälps åt i trafiken då det är ett sådant samhälle vi vill leva i. Ett annat är att inte alltid hålla på vår "rätt". Om andra gör fel blir allt så mycket enklare om vi hjälper till att lösa det problem som kanske har uppstått.

Det är högst sannolikt att en förare med moget beteende har mer självkritik och därmed minskar riskerna genom att inte överskatta sin egen förmåga.

Ålder

Moget beteende är också kopplat till biologin hos människan. T ex utvecklas vår hjärna för att först i vuxen ålder ha den kapacitet som krävs för att kunna göra riskbedömningar fullt ut.

I regel innebär detta att äldre förare med mer erfarenhet har ett mer moget beteende. De följer t ex trafikregler för att de förstår riskerna och de visar hänsyn mot andra trafikanter då det är normen.

Impulsivitet

bland gör vi människor det felet att vi ”handlar först och tänker sedan”. Många gånger blir det en rolig händelse som vi kan skratta åt men i trafiken kan det tyvärr bli raka motsatsen. Det är viktigt att du som förare känner till våra mänskliga svagheter. Vår impulsivitet är en egenskap som kan ställa till det för dig rätt rejält.

Ett exempel, undvik att göra plötsliga körfältsbyten bara för att du äntligen har hittat den affär du har letat efter. Tänk efter före och agera inte impulsivt!

Bortträngning

Bortträngning är en farlig egenskap vi människor har. Det skulle vara mycket obehagligt att ständig köra omkring och tänka på risken för dödsolyckor och svåra skador. För vissa av oss är detta så obehagligt att man blundar helt för verkligheten. Med bortträngning menas att vi inte är medvetna om det som är obehagligt.

Bortträngning är ibland en bra egenskap för att livet ska bli uthärdligt. Dock, i trafiken är det inte bra om vi bortser från de risker som till exempel vattenplaning innebär. Det stora problemet med bortträngning är att vi inte gör det medvetet. Det sker helt omedvetet och risken att vi drabbas av bortträngning förändras beroende på i vilket sammanhang vi befinner oss i och vilket självförtroende vi har.

Du som ny förare, och kanske till och med en ung ny förare, kommer med all sannolikhet att bli utsatt för denna effekt. Det enda du kan göra för att motverka detta är att med stor ödmjukhet inse att du inte kan köra lika bra som en erfaren förare förrän du skaffat dig erfarenhet. Har du denna insikt är mycket vunnet.

Genom att göra sig själv medveten om att bortträngning finns och hur den fungerar minskar risken för bortträngning.

Bortförklaring

Att försöka förklara bort något är en naturlig mänsklig egenskap men likaväl en besvärlig egenskap i trafiken. Som förare måste du ta ansvar för det du gör. Är du riktigt smart och vill utveckla dig som människa ska du vara öppen för vilka misstag du gör och låta dig påverkas av dessa. Då blir du en av de förare som utvecklas och därmed blir du en bättre förare.

Ta ansvar för dina handlingar och skyll inte på någon annan!

Prestige

När du kör i trafiken måste du släppa all prestige. Du kommer att vara tvungen att lämna företräde åt andra som kanske egentligen, enligt reglerna, borde väjt för dig. Det är så det är. Enligt de grundregler som finns i trafiken måste du göra allt du kan för att undvika olycka alldeles oavsett om du har ”rätt eller inte”. Du får trösta dig med att nästa gång du gör ”fel” så får du förhoppningsvis ”hjälp” av någon annan.

Verklighetsuppfattning

Verklighetsuppfattning innefattar aspekterna rum, tid, kvalitet, kvantitet samt orsak och verkan. En bra verklighetsuppfattning gör att du har lättare för att förstå trafiken och samspelet mellan olika fordon. Detta underlättar för dig att upptäcka faror i trafiken.

Verklighetsuppfattningen kan delas in i:

 • Rumsuppfattningen som behandlar plats, läge och riktning och hur de förhåller sig till varandra.
 • Tidsuppfattningen som behandlar begrepp såsom rytm, ordningsföljd, varaktighet, dåtid och nutid.
 • Kvalitetsuppfattningen som rör utseende och egenskaper hos olika föremål.
 • Kvantitetsuppfattningen som behandlar begrepp som rör storlek, antal, mått och vikt.
 • Orsaksuppfattningen som behandlar sambanden mellan handlingar och händelser.

Din samlade erfarenhet av egna och andras handlingar utvecklar din verklighetsuppfattning.

Stress

Du blir stressad när du upplever att du inte har förmåga att lösa de krav som ställs på dig. Hur du reagerar på stress är något väldigt personligt. Vissa av oss klarar mycket stress, vissa klarar mindre stress. Viss stress är positivt, detta skärper dina sinnen. ​För mycket stress är negativt och kan medföra att du fattar felaktiga beslut.

Nedan några typiska reaktioner på negativ stress:

 • Du får panikreaktioner.
 • Du får låsningar i ”tanken”.
 • Du blir lätt arg.
 • Du ger upp.
 • Du förtränger risker.

Om du hamnar i en stressad situation så försök stanna och tänk igenom varför du är stressad och vad det är du behöver göra. Om du har en plan för att lösa något och samtidigt tänker positivt kan du få stressen att minska.

Som människa och förare bör du lära känna dig själv ​för att veta hur du uppträder i stressade situationer. Om du vet med dig att du har lätt för att bli stressad i trafiken bör du ta hänsyn till detta när du planerar din körning:

 • Välj enklare vägar.
 • ​Kör på tider då det är mindre trafik.
 • Kör med lägre fart.
 • Kör defensivt.
 
Självinsikt

Som förare är det avgörande att vi förstår att vårt beteende påverkas av våra behov, känslor, tankar osv. Poängen med detta är att du då kan ifrågasätta ditt eget beteende och därmed undvika riskfyllda situationer. Att kunna ifrågasätta varför du beter dig på ett visst sätt är första steget till att ändra på beteendet. Därefter handlar det om att få god självkontroll.

Kvinnligt och manligt

När forskningen tittar på kvinnliga och manliga förare som två specifika grupper visar sig skillnader i beteende. Den skillnad som i första hand brukar lyftas fram är att manliga förare överskattar sin körförmåga och är inblandade i fler olyckor än kvinnliga förare. Kvinnliga förare kör i sin tur mer riskmedvetet och försiktigt. Kvinnor kör också mer defensivt än män vilket syns i olycksstatistiken. Kvinnor är inblandade i färre olyckor än män.

Detta är framförallt intressant just för forskning och för dig som individ behöver det inte alls vara sant att du kör på ett visst sätt för att du är man eller kvinna.

Trafiken har tydliga regler och krav för hur förare ska bete sig och dessa gäller oavsett kön. Det finns både kvinnliga och manliga förare som uppfyller trafikens krav och har ett bra beteende. Ditt kön är alltså inte ett giltigt skäl till ett felaktigt beteende. Har du som individ svårt att vara en bra förare behöver du anstränga dig mer och söka bättre utbildning.

För hög hastighet

Forskning pekar på att förare som överskattar sin körförmåga ofta kör med för hög hastighet. Troligen på grund av att man saknar respekt för "trafiken". Det är statistiskt oftast unga män som grupp som överskattar sin körförmåga. Unga män är också inblandade i fler olyckor än unga kvinnor.

© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram