Påbudsmärken

Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning.
Påbjuden körriktning
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

När pilen eller pilarna pekar nedåt räknas det som "körbana", i övriga fall räknas det som "körriktning".

Påbjuden körbana
Märkena anger att fordon endast får föras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna visar. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

När pilen eller pilarna pekar nedåt räknas det som "körbana", i övriga fall räknas det som "körriktning".
Cirkulationsplats
Vägmärke för Cirkulationsplats.
När du kör in i en cirkulationsplats har du väjningsplikt mot all trafik som befinner sig i cirkulationsplatsen. Du ska alltid svänga åt höger för att följa med trafiken som redan är inne i cirkulationsplatsen.
Påbjuden cykelbana
Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

När du korsar en cykelbana har du väjningsplikt mot trafikanterna på gång- och cykelbanan. Cyklister och tvåhjuliga mopeder klass II ska normalt använda cykelbanan Under förutsättning att du fyllt 15 år och är särskilt försiktig finns två undantag: När hastigheten är högst 50 km/h får du alltid använda körbanan.
När hastigheten är högre än 50 km/h får du endast använda körbanan när det är lämpligare med tanke på färdmålet.
Påbjuden gångbana
Märket anger bana avsedd endast för gående.
Påbjuden gång- och cykelbana
Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.
När du korsar en gemensam gång- och cykelbana har du väjningsplikt mot trafikanterna på gång- och cykelbanan. Cyklister och tvåhjuliga mopeder klass II ska normalt använda cykelbanan
Under förutsättning att du fyllt 15 år och är särskilt försiktig finns två undantag: När hastigheten är högst 50 km/h får du alltid använda körbanan.
När hastigheten är högre än 50 km/h får du endast använda körbanan när det är lämpligare med tanke på färdmålet.
Påbjudna gång- och cykelbanor
Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande. Symbolernas placering på märket anger vilken del av banan som är avsedd för gående respektive cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

När du korsar en uppdelad gång- och cykelbana har du väjningsplikt mot trafikanterna på gång- och cykelbanan.
Påbjuden ridväg
Märket anger även att gångtrafik är tillåten.

Ryttare och gående är de enda som får passera märket.
Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp
Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.
När du korsar en gemensam gång- och cykelbana har du väjningsplikt mot trafikanterna på gång- och cykelbanan. Cyklister och tvåhjuliga mopeder klass II ska normalt använda cykelbanan
Under förutsättning att du fyllt 15 år och är särskilt försiktig finns två undantag: När hastigheten är högst 50 km/h får du alltid använda körbanan.
När hastigheten är högre än 50 km/h får du endast använda körbanan när det är lämpligare med tanke på färdmålet.
Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla.

När det inte finns några tilläggstavlor får man köra här med bussar i linjetrafik, mopeder klass II samt cyklar. Det råder parkeringsförbud. Observera att mopeder klass II samt cyklar endast får använda körfältet om det ligger till höger i färdriktningen.
Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led
Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla.
Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods
Märket anger påbjuden körriktning för trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Bokstaven på märket anger att påbudet endast avser sådana fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram