Allmänna inrättningar

Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.
Informationsplats
Märket anger en plats där det går att få information. Uppgift om vilken typ av information som finns kan anges i anslutning till märket.
Fordonsverkstad
Märket sätts upp vid en fordonsverkstad.
Drivmedel
Märket anger en anläggning som tillhandahåller drivmedel. Företagsemblem kan anges i anslutning till märket.
Gas för fordonsdrift
Märket anger anläggningar som tillhandahåller olika typer av fordonsgas där typ av gas framgår av förkortningen i märket. Förkortningen CNG anger komprimerad naturgas. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förkortningar som får förekomma och vad de anger.
Servering
Märket anger en anläggning som serverar drycker och enklare maträtter.
Restaurang
Märket sätts upp vid en restaurang.
Hotell
Märket sätts upp vid ett hotell.
Vandrarhem
Märket sätts upp vid ett vandrarhem.
Stugby
Märket anger en anläggning med ett större antal stugor.
Stuga
Märket anger en anläggning med ett fåtal stugor.
Campingplats
Märket anger en anläggning som tillhandahåller platser för såväl tält som fordon med bostadsutrymme.
Husvagnsplats
Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för fordon med bostadsutrymme.
Rastplats
Märket anger en rastplats där det finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.
Toalett
Märket anger en toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.
Bad
Märket anger en badstrand eller annan badanläggning.
Friluftsområde
Märket sätts upp vid ett friluftsområde.
Vandringsled
Märket sätts upp vid en vandringsled.
Stollift
Märket anger en liftanläggning med stolar eller liknande.
Släplift
Märket anger en liftanläggning där skidåkare dras fram.
Golfbana
Golfbana
Försäljningsställe för fiskekort
Märket sätts upp där man kan köpa fiskekort.
Sevärdhet
Märket anger en sevärdhet av nationellt intresse. Sevärdhetens art anges i anslutning till märket.
Förberedande upplysning om vägnära service
Märket anger vägnära serviceanläggningar samt i vissa fall namn på dessa.

Symboler för serviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn. På märket anges avståndet till aktuell avfart eller korsning.
Rum och frukost
Märket anger en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost.
Gårdsbutik
Märket anger en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.
Hantverk
Märket anger en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter.
Laddstation
Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.

I lagstiftningen heter detta vägmärke Laddstation. Det är lätt att blanda ihop detta med Laddplats. Tänk så här, en laddstation är en serviceanläggning med flera laddplatser. Symbolen på märket är alltid svart.
Husbilsplats
Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram