Tecken av polisman med flera

Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken.
Stopp framifrån och bakifrån (polis)
Tecknet anger stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån. Tecknet används i vägkorsning och gäller så länge polismannen vänder sig åt samma håll. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra. Tecknet får ges i kombination med tecken P2, stopp. Tecknet kan ges med en stoppspade.

Stopp med handflata (polis)
Tecknet anger stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot. Tecknet kan ges med en stoppspade.
Stopp med lykta (polis)
Tecknet anger stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot. Tecknet används under mörker och vid nedsatt sikt. Lyktan hålls i den position där den lättast uppfattas av trafikanter.
Kör fram (polis)
Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.
Minska hastigheten (polis)
Tecknet anger att den trafikant som polismannen är vänd mot ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.
Kontroll (polis)
Tecknet anger att fordonsförare ska köra in på kontrollplats för kontroll. Visas symbol för visst eller vissa slag av fordon enligt 2 kap. 28 § gäller skyldigheten att köra in för kontroll endast för förare av dessa fordon. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen.
Förberedande upplysning om kontroll (polis)
Tecknet ger förberedande upplysning om kontroll. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen.
Minska hastigheten (polisbil bakifrån)
Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.
Minska hastigheten (polisbil framifrån)
Tecknet anger att de trafikanter som möter polisfordonet ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.
Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar (polis)
Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig bakom polisfordonet ska följa efter det och stanna när polisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en stoppspade.

När du får detta tecken ska du inte omgående stanna. Du ska följa efter polisbilen och stanna bakom denna när den stannar.
Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet (polis)
Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet ska köra in till vägkanten och stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus.

När du får detta tecken ska du omgående stanna utmed vägkanten även om det av andra skäl är förbjudet att stanna.

Blanda inte ihop detta med "fri väg". Då föraren i polisfordonet påkallar fri väg måste blåljus användas. Föraren avgör om även sirener behövs.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram