Varningsmärken

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.
Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, till exempel varning för djur, barn eller kö. Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla.
A1. Varning för farlig kurva
Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning.
A2. Varning för flera farliga kurvor
Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning. Första farlig kurvan kan vara till höger eller vänster.
A3. Varning för nedförslutning
Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.
A4. Varning för stigning
Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.
A5. Varning för avsmalnande väg
Märken ger en  farlig avsmalnande väg. Vägen kan bli avmalnande i både sidor så som i ena - höger eller vänster sida.
A6. Varning för bro
Märket anger en öppningsbar bro.
A7. Varning för kaj
Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten.
A8. Varning för ojämn väg
Märket anger sådana ojämnheter eller skador i vägbanan som medför att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än som annars skulle varit fallet.
A9. Varning för farthinder
Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.
A9-2. Varning för farthinder
Märkena anger nerböjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.
A10. Varning för slirig väg
Märket anger att vägen kan vara slirig. Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is.
A11. Varning för stenskott
Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.
A12. Varning för stenras
Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
A12-2. Varning för stenras
Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
A13. Varning för övergångsställe
Märket anger ett övergångsställe.
A14. Varning för gående
Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.
A15. Varning för barn
Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.
A16. Varning för cyklande och mopedförare
Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.
A17. Varning för skidåkare
Märket anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.
A18. Varning för ridande
Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.
A19. Varning för djur
Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.
A20. Varning för vägarbete
Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.
A6. Varning för bro
Märket anger en öppningsbar bro.
A6. Varning för bro
Märket anger en öppningsbar bro.
A6. Varning för bro
Märket anger en öppningsbar bro.
A6. Varning för bro
Märket anger en öppningsbar bro.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
envelopecartphone-handsetmap-marker
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram