Trafiksignaler

Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.
Gult ljus (signal)
Stanna. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara.

Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.
Rött ljus (signal)
Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.
Rött och gult ljus (signal)
Växling till grön signalbild är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.
Grönt ljus (signal)
Fordon får fortsätta framåt. Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt.
Blinkande gult ljus (signal)
Särskild försiktighet ska iakttas vid passage.
Röd aukustisk signal med lång pulsfrekvens (signal)
Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning. Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen slår om till röd signalbild skall fortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknande anordning skall den gående dock stanna där.
Grön aukustisk signal med snabb pulsfrekvens (signal)
Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas.
S (signal)
Stopp. Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i linjetrafik och spårvagn. Man får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen.

Om en signal är uppsatt vid ett körfält för fordon i linjetrafik m.fl. gäller den för alla som trafikerar körfältet.
Om du tvingas köra i ett kollektivkörfält av något skäl måste du stanna vid S även om du inte är ett fordon i linjetrafik.
S + vågrätt streck (signal)
Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i linjetrafik och spårvagn. Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S.
Lodrätt streck eller pil (signal)
Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i linjetrafik och spårvagn. Fordon och spårvagn får fortsätta framåt.

Pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen.
Vågrätt streck (signal)
Stanna. Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i linjetrafik och spårvagn. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalen växlar från lodrätt till vågrätt streck att det inte kan stannas utan fara.
Rött kryss (signal)
Körfältet och i förekommande fall vägrenen intill körfältet får inte användas för trafik.
Gul pil eller pilar (signal)
Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna anger.
Grön pil (signal)
Körfältet får användas för trafik. I stället för grön pil kan ett vägmärke förekomma.
Rött blinkande ljus (signal)
Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

Detta är signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, tunnel eller liknande.
Rött fast ljus (signal)
Signalen anger att en väg är helt avstängd.
Gult blinkande ljus (signal)
Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning.
Antalet ljusöppningar och deras placering är anpassade till den anordning signalen är placerad vid.
Signalen kan användas fristående eller tillsammans med en anordning som avger ljud för att ge anvisning för gående om korsande spårvagn eller buss.
När signalen blinkar gult är vägen enbart delvis avstängd och du får passera bommen/anordningen.

© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram