Väjningspliktsmärken

Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.
Väjningsplikt
Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led. När du har väjningsplikt innebär detta att du ska lämna företräde. Att lämna företräde innebär att du tydligt ska visa annan trafik att du tänker lämna företräde. Du är skyldig att sänka farten i god tid och stanna om det behövs. Du får inte fortsätta förrän det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.

För att köra sparsamt och därmed spara bränsle ska du anpassa farten och undvika att stanna i onödan.
Stopplikt
Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp.
När vägmärket Stopp sätts upp gäller att man ska stanna vid stopplinjen, detta för att inte blockera korsningen. Saknas stopplinjen ska man stanna omedelbart innan den korsande vägen där man ser och syns bäst.
Övergångsställe
Märkena, som är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans, anger ett övergångsställe. Vid obevakade övergångsställen är för fordonsförare.
Huvudled
Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning. Om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.

När du passerar ett huvudledsmärke innebär det också ett automatisk parkeringsförbud.
Huvudled upphör
Märket sätts upp när en huvudled upphör.
Väjningsplikt mot mötande trafik
Märket anger att det är förbjudet att passera en sträcka om detta inte kan ske utan att mötande fordon hindras.
Dessa märken sätts upp i par på vardera sida om en smal passage, kanske en smal bro på en annars bred väg.
Du är den högra pilen på märket. När pilen är röd har du väjningsplikt gentemot mötande trafik. När pilen är vit är det mötande trafik som har väjningsplikt.
Mötande trafik har väjningsplikt
Märket får bara användas tillsammans med B6. Väjningsplikt mot mötande trafik

Du är den högra pilen på märket. När pilen är vit är det mötande trafik som har väjningsplikt. När pilen är röd har du väjningsplikt gentemot mötande trafik.
Cykelöverfart
Märket anger en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter. För cyklande och förare av moped klass II bestämmelserna.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram